Oglasna tabla

raspored treninga

Sportski lekarski pregled

Svi članovi Društva su dužni, na osnovu Zakona o sportu, da obave sportske lekarske preglede. Potvrda o izvršenom lekarskom pregledu važi 6 meseci, te se sledeći pregled održava u utorak, 16.04. u maloj sali Partizana 2. Pregled će, kao i do sada, voditi lekari iz specijalističke ordinacije za medicinu sporta “Sportiva VSZ” iz Beograda.