Categories
Dokumenti

Organi uprave

Članovi Upravnog odbora:
1. Branko Vukelić; predsednik
2. Rajko Pejić; podpredsednik
3. Jasna Čalošević
4. Radivoj Veselinov; sekretar
5. Andrija Rusić
6. Tot Tibot
7. Rade Obradović
8. Mile Djurdjević
9. Dragan Bošković

Članovi Nadzornog odbora:
1. Viktor Kotnik;
2. Šanjika Belak
3. Jovan Jovanović