Categories
Dokumenti

Organi uprave

Članovi Upravnog odbora:
1. Andrija Rusić; predsednik
2. Mile Đurđević; podpredsednik
3. Tibor Tot
4. Tatjana Jezdimirović Stojanović
5. Borislav Bogovac
6. Tijana Radovanović
7. Nedeljko Gligić
8. Nataša Makaji Mudroh
9. Dragan Bošković

Članovi Nadzornog odbora:
1. Viktor Kotnik;
2. Šanjika Belak
3. Jovan Jovanović