Zaštitimo se i budimo zdravi u uslovima pandemije

Projekat “Zaštitimo se i budimo zdravi u uslovima pandemije“, pod pokroviteljstvom gradske uprave za sport i omladinu, podrazumeva organizovanje edukativnih seminara i tribine radi ukazivanja na značaj zaštite zdravlja sportista u uslovima pandemije, programskog vežbanja i pravilne ishrane u prevenciji riziko faktora po zdravlje u uslovima pandemije.

Prvi seminar o značaju zaštite zdravlja i primeni mera u uslovima pandemije, održaće se u maju, a drugi u oktobru. Poštujući propisane mere za sprečavanje širenja virusa covid-19, predavanja će se organizovati u prostorijama Društva sport za sve Partizan 2.

Organizator seminara je Jasna Jelovac, umetnički direktor sekcije modernog plesa u Partizanu 2, predavač je dr Tatjana Jezdimirović, a realizatori programa su: Ivona Tumarić i Tijana Radovanović.