Ples je sport

A sport je dobar jer pruža:

· Uživanje i zabavu
· Poboljšava koncentraciju i pažnju
· Poboljšava samopouzdanje
· Uči samodisciplini, istrajnosti i odgovornosti
· Uči kako da se nosi sa pritiscima i stresom
· Uči kako da se nosi sa pobedama i porazima
· Razvija odgovornost za preuzimanja rizika
· Razvija radne navike
· Povećava spremnost za prihvatanje odgovornosti i obaveza
· Poboljšava opšte zdravlje
· Poboljšava spremnost, snagu, fleksibilnost i kordinaciju
· Reguliše telesnu težinu
· Formira zdrava ponašanja koja će ostati tokom celoga života
· Smanjuje verovatnoću od formiranja loših navika: pušenje, alkohol, droge
· Stvara trajna prijateljstva
· Uči se nesebičnosti i spremnosti da deli sa drugima
· Razvija sportsko ponašanje, fer plej i sportski karakter