Categories
Vesti

Podrška očuvanju objekta Društva sport za sve Partizan 2

Po novom predviđenom urbanističkom planu Novog Sada, zgrada Društva Sport za sve Partizan 2 nije predviđena za urbanističku zaštitu.

U ovom objektu se od 1951. godine pa sve do danas, deca, omladina i odrasli bave sportom.

Planom generalne regulacije prostora oko Futoškog parka u Novom Sadu, omogućava se izgradnja novog objekta spratnosti P+2.

Tim povodom, tražimo da se iz plana izbaci mogućnost rušenja postojećeg objekta i izgradnja novog.

Uvidom u Predlog Plana, gde se predlaže zadržavanje postojeće namene sportsko-rekreativnog kompleksa, se u potpunosti slažemo, posebno iz razloga što ovakvi objekti nedostaju u našem gradu i mislimo da bi ih trebalo biti više.

Naš prigovor/sugestija na Plan bi se sastojao u tome, da smatramo da je planirana spratnost P+2, previsoka, obzirom da sadašnji objekat ima spratnost VP (visoko prizemlje). U skladu sa sadašnjim kapacitetima i potrebama za proširenje sportskih prostorija, optimalna spratnost bi bila P+1+(eventualno Pk), kao što je i većina objekata u okruženju.

Takođe smatramo, da bi sa mogućnošću izgradnje novog objekta, došlo do rušenja ovog starog objekta, koji u sebi nosi veliku istorijsku, arhitektonsku i društvenu vrednost.

Sadašnji objekat u delu prizemlja bi trebalo sanirati/rekonstruisati, zadržati njegov postojeći horizontalni gabarit i arhitektonski izraz, ali uz potpunu zamenu svih instalacija, podova, renoviranje svlačionica. Takođe, uz dogradnju jedne etaže, omogućilo bi se formiranje novih sala za vežbanje sa svim potrebnim pratećim prostorijama.

Kako možete pomoći?

Potpisivanjem peticije, slanjem prigovora na Plan i širenjem informacija možete pomoći da zajedno sačuvamo Partizan 2.

Online peticiju možete potpisati na ovom linku.

Prigovor možete skinuti na ovom linku i dopunjenog ga doneti u prostorije Društva do četvrtka, 26. novembra u 9 uveče.

Peticiju ili prigovor možete potpisati lično u Partizanu 2, u terminima od 12 do 15 časova, i od 17 do 21 čas.

Podelite sa prijateljima ovu vest i pozovite ih da potpišu peticiju ili podnesu prigovor.

Društvo sport za sve Partizan 2 radi skoro 70 godina sa decom, mladima i odraslima i dom je mnogim rekreativcima i sportistima Novog Sada.

Javni uvid u urbanistički plan grada traje do petka, 27. novembra, a javna rasprava je zakazana za 10. decembar. Pratite nas i podržite, kako bismo zajedno sačuvali ovaj sportski objekat.