Zaštitimo se i budimo zdravi u uslovima pandemije

Projekat “Zaštitimo se i budimo zdravi u uslovima pandemije“, pod pokroviteljstvom gradske uprave za sport i omladinu, podrazumeva organizovanje edukativnih seminara i tribine radi ukazivanja na značaj zaštite zdravlja sportista u uslovima pandemije, programskog vežbanja i pravilne ishrane u prevenciji riziko faktora po zdravlje u uslovima pandemije.

Prvi seminar o značaju zaštite zdravlja i primeni mera u uslovima pandemije, održaće se u maju, a drugi u oktobru. Poštujući propisane mere za sprečavanje širenja virusa covid-19, predavanja će se organizovati u prostorijama Društva sport za sve Partizan 2.

Realizatori projekta:

Jasna Jelovac, član UO, nosilac programa, organizator i koordinator.

Dr Tatjana Jezdimirović, doktor sportskih nauka, član Upravnog odbora, predavač.

Ivona Tumarić, realizator, specijalista sportske rekreacije.

Tijana Radovanović, član UO, realizator, menadžer društvenih mreža, urednik i lektor publikacije.